Kubera Dhana Prapti Mantra

share

 Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vittesh


More Mantra × -
00:00 00:00