जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा

Share

जयगणेशजयगणेशजयगणेशदेवा

माताजाकीपार्वतीपितामहादेवा॥जय...


एकदंतदयावंतचारभुजाधारी।

माथेसिंदूरसोहेमूसेकीसवारी॥जय...

 

अंधनकोआंखदेत, कोढ़िनकोकाया।

बांझनकोपुत्रदेत, निर्धनकोमाया॥जय...

 

पानचढ़ेफलचढ़ेऔरचढ़ेमेवा।

लड्डुअनकाभोगलगेसंतकरेंसेवा॥जय...

 

'सूर' श्यामशरणआएसफलकीजेसेवा

जयगणेशजयगणेशजयगणेशदेवा॥जय...

मंत्र लाभ


More Mantra × -
00:00 00:00