!-- Facebook Pixel Code -->

लक्ष्मी मंत्र

शेयर

1. लक्ष्मी मंत्र

 श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं  


2. लक्ष्मी मंत्र

 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं  ह्रीं     ह्रीं      ह्रीं सकल ह्रीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्री ॐ।


3. लक्ष्मी मंत्र 

 ह्री श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे धनं पूरय पूरय चिंतायै दूरय दूरय स्वाहा


4. लक्ष्मी गायत्री मंत्र 

 श्री महालक्ष्म्यै  विद्महे विष्णु पत्न्यै  धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्  ।।


More Mantra × -
00:00 00:00